Metingen instellen voor InDesign van Picas tot inches

De boven- en zijlinialen in Adobe InDesign CS6 helpen u objecten in het document te rangschikken en uit te lijnen. De standaard meeteenheid voor deze linialen is de pica, die gelijk is aan 12 punten. Deze meting zegt u misschien niet veel, vooral niet als u een gedrukte publicatie ontwerpt op pagina's die doorgaans in inches worden uitgedrukt. In dergelijke gevallen is het wellicht logischer om de linialen op inches in te stellen. InDesign maakt het voor u mogelijk om de horizontale en verticale linialen afzonderlijk te wijzigen, zodat u voor elke liniaal verschillende eenheden kunt gebruiken.

1

Klik op "View" en selecteer "Show Rulers" als de linker- en bovenste linialen niet zichtbaar zijn. U kunt ook op "Ctrl-R" drukken.

2

Klik op "Bewerken", "Voorkeuren" en vervolgens op "Eenheden en toenamen".

3

Selecteer "Inches" in de vervolgkeuzemenu's Horizontaal en Verticaal om beide linialen te wijzigen. U kunt ook slechts een van de linialen wijzigen.

4

Klik OK."