Wat is het belangrijkste verschil in LLC en LP?

Door de juiste bedrijfsstructuur te kiezen, kunt u geld besparen op het gebied van indiening, belastingen en algemene overheadkosten. Twee veel voorkomende bedrijfsstructuren voor eigenaren van kleine bedrijven zijn onder meer naamloze vennootschappen (LLC's) en commanditaire vennootschappen (LP's). Hoewel er overeenkomsten zijn tussen een LLC en LP, vertonen de twee bedrijfsstructuren grote verschillen. Als u de kenmerken, voor- en nadelen van de twee bedrijfsstructuren kent, kunt u de juiste kiezen voor uw bedrijf.

Beheer

De structuur van het management is een van de belangrijkste verschillen tussen een LLC en een LP. De leden van een LLC kunnen individuen of zakelijke entiteiten zijn, wat anders is dan een LP. Een LLC bepaalt de beheerrechten van zijn leden. Een LP moet ten minste twee personen bevatten, waarvan de ene als algemene partner fungeert en de andere als commanditaire partner. De verantwoordelijkheden van de twee soorten partners verschillen. Algemene partners hebben het vermogen om managementbeslissingen te nemen. Beperkte vennoten nemen geen deel aan managementbeslissingen en zijn alleen aansprakelijk voor hun initiële investering.

Aansprakelijkheid

Een LLC-bedrijfsstructuur biedt persoonlijke activabescherming aan al zijn leden. Individuele leden dragen niet de last van zakelijke schulden. In tegenstelling tot een LLC biedt een LP alleen bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid aan bepaalde partners. De volledige persoonlijke aansprakelijkheid berust bij de algemene partners. Een bedrijf kan algemene partners aanklagen voor schulden die door het partnerschap zijn gemaakt. Een rechtbank kan de persoonlijke bezittingen van algemene partners aan schuldeisers toekennen als terugbetaling van schulden. De commanditaire vennoten in een LP krijgen dezelfde aansprakelijkheidsbescherming als leden van een LLC, maar zonder de managementverplichtingen.

Belastingen

Een LLC is vergelijkbaar met een partnerschap doordat de winsten of verliezen worden doorgegeven aan de leden die persoonlijke inkomstenbelasting moeten betalen, wat betekent dat de zakelijke entiteit vennootschapsbelasting vermijdt. Leden van een LLC beslissen hoe ze de winst verdelen. Winstuitkering is niet afhankelijk van hoeveel kapitaalleden bijdragen. LP's bieden belastingvoordelen aan werknemers van de maatschap. Partners moeten federale inkomstenbelasting betalen over winstuitkeringen van de LP. Indien van toepassing, moeten leden van LLC's en partners van een LP inkomstenbelasting betalen.

Voors en tegens van een LLC

Een voordeel van een LLC is dat leden aansprakelijkheidsbescherming kunnen krijgen, maar de last van uitgebreid papierwerk en hoge indieningskosten die bedrijven vereisen, kunnen vermijden. Een nadeel van het opereren als LLC is dat de bedrijfsentiteit geen gecentraliseerd beheer heeft, wat het besluitvormingsproces voor sommige bedrijven kan bemoeilijken. Een ander nadeel van een LLC is dat, tenzij andere regelingen worden getroffen, de LLC ophoudt te bestaan ​​als een eigenaar overlijdt.

Voors en tegens van een LP

Een voordeel van het vormen van een LP is dat ondernemers gemakkelijk investeerders kunnen zoeken zonder beheerrechten op te geven. Algemene partners behouden de controle over het bedrijf, terwijl commanditaire vennoten het kapitaal verschaffen. Een ander voordeel is dat de LP niet wordt ontbonden als een commanditaire vennoot overlijdt, vertrekt of wordt vervangen. Het grootste nadeel van een LP is dat de algemene partners een groot deel van de risico's dragen. Algemene partners dragen de verantwoordelijkheid voor alle zakelijke verplichtingen.