De betekenis van verwachte inkomsten

Hoewel de term 'verwachte inkomsten' op het eerste gezicht voor de hand lijkt te liggen, kunnen gelijk klinkende uitdrukkingen ertoe leiden dat verschillende partijen verschillende dingen denken. Als u de betekenis van deze financiële zin begrijpt, blijft iedereen op dezelfde lijn zitten, waardoor mogelijk kostbare miscommunicatie later wordt vermeden.

Verwachte omzet

Geprojecteerde inkomsten verwijzen naar het geschatte geld dat een bedrijf in een bepaalde periode zal genereren. De projecties verwijzen vaak naar maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse boekhoudperioden. Bedrijven projecteren inkomsten door een combinatie van onderzoek en interne kennis. Een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn eerdere verkopen voor dezelfde periode herzien, contact opnemen met klanten om te vragen naar hun toekomstige aankoopplannen, onderzoek van brancheverenigingen bekijken dat consumententrends projecteert en het verkooppersoneel vragen wat zij denken dat ze in de periode zullen verkopen. Als een bedrijf van plan is inkomsten te genereren uit investeringsinkomsten of door eenmalige verkoop van grond, uitrusting of andere activa, neemt het die inkomstencijfers op, afhankelijk van het doel van de inkomstenprognose. Voor specifieke boekhoudrapporten, zoals verkoop- of operationele budgetten, gebruiken sommige bedrijven 'verwachte inkomsten'om alleen te verwijzen naar geld dat afkomstig is van de verkoop van kernproducten.