Voorbeelden van slechte communicatie op het werk

Geen enkel bedrijf loopt perfect, maar de manier waarop mensen communiceren en problemen oplossen, kan een teken zijn van het algehele welzijn van een bedrijf. Gezonde communicatie op de werkplek is van cruciaal belang voor het stimuleren van resultaten en het creëren van een positieve werkomgeving. Slechte communicatie kan een organisatie echter verlammen en een negatieve impact hebben op het hele personeel. Leren om slechte communicatiegewoonten op te sporen en deze te vervangen door gezonde, zal een positief effect hebben op de productiviteit en zelfs op financieel succes.

Passieve agressieve communicatie

Passief-agressieve communicatie is een slechte gewoonte die een direct negatief effect heeft op hoe mensen over zichzelf en anderen op de werkplek denken. Passief-agressief gedrag of communicatie is een moeilijke kwestie, omdat de negatieve dingen die worden gezegd of gedaan vaak subtiel zijn en niet als overdreven agressief, beledigend of confronterend worden beschouwd. De persoon aan de ontvangende kant van de communicatie voelt zich echter herhaaldelijk verwaarloosd of slecht behandeld en tot het punt dat de relatie beschadigd is.

Werknemers of leiders die bijvoorbeeld weigeren rechtstreeks met een collega te spreken, zijn passief-agressief. Het opzettelijk gebruiken van e-mail en memo's om uitsluitend te communiceren zonder ooit persoonlijk met iemand op kantoor te spreken, is een vorm van het probleem. Het opzettelijk vermijden van een project of het werken met iemand aan een specifieke taak zonder redenering is ook een vorm van passief-agressief gedrag op de werkplek.

Intimidatie op de werkplek

Intimidatietactieken zijn een vorm van negatieve communicatie die snel een giftige en vaak met angst gevulde werkomgeving creëert . Een baas die zijn werknemers pest om dingen voor elkaar te krijgen, zal waarschijnlijk hoge omloopsnelheden ervaren. Intimidatie kan ook optreden tussen collega's die strijden om dezelfde promotie. Dit verontrustende gedrag is vaak in de vorm van directe verbale taal of fysiek bedreigende acties. Voorbeelden van intimidatie zijn luide spraak, het fysiek overnemen van werkruimte of het dicht bij elkaar staan ​​om ongemak te veroorzaken.

Het schuldspel

Een ander voorbeeld van slechte communicatie houdt nauw verband met ethiek en verantwoordelijkheid. Het nalaten om een ​​fout te maken of de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor een gemiste deadline, toont een gebrek aan verantwoordelijkheid. Anderen de schuld geven is echter contraproductief en werkt niet aan een oplossing voor het algemeen welzijn. Verantwoordelijkheid leren aanvaarden en vooruitgaan is een positieve oplossing. Degenen die echter anderen de schuld blijven geven van hun fouten, zullen de werkrelaties schaden en worden mogelijk buitengesloten.

Niet luisteren

Er zijn tijden om een ​​pad voorwaarts te banen in het bedrijfsleven, maar leiders en werknemers die opereren als losgekoppelde individuen en niet luisteren naar de mensen om hen heen, communiceren slecht. Er zijn veel voorbeelden van niet luisteren, waaronder het niet luisteren naar uw klantenbestand. Als een product of dienst terugkerende negatieve feedback krijgt en je luistert niet en lost het probleem niet op, dan worden je klanten snel ontevreden en kopen ze ergens anders. Een concurrent die luistert en voorziet in de behoefte, kan ook de business van uw klanten binnenhalen.

In een kantooromgeving is het ook problematisch om niet naar collega's te luisteren. Het creëert een ecosysteem van minachting voor individuele gevoelens en devalueert persoonlijke relaties op de werkplek. Als werknemers bijvoorbeeld hun bezorgdheid uiten over een probleem dat ze op de werkplek zien, maar de manager hen niet vraagt ​​het probleem gedetailleerder uit te leggen of het probleem te onderzoeken, blijft het probleem mogelijk niet onder controle en zullen de werknemers waarschijnlijk het gevoel hebben dat hun input doet er niet toe. Werknemers willen het gevoel hebben dat hun ideeën waarde hebben en weten dat ze worden erkend als waardevolle bijdragers aan de bedrijfsmissie.