Wat is het juiste einde van een zakelijke brief?

De kans is groot dat als u een zakelijke brief schrijft, u iets belangrijks te zeggen heeft en u zeker wilt weten dat u dit effectief communiceert. Het formaat van een zakelijke brief speelt een belangrijke rol in die communicatie - het laat de persoon aan wie u schrijft zien dat u professioneel en geloofwaardig bent. Evenzo kan het professioneel beëindigen van een zakelijke brief u helpen die professionaliteit en geloofwaardigheid vast te stellen. Omdat het einde van de brief het laatste deel is dat de ontvanger zal voorlezen, is dit het laatste deel in haar geheugen. Zelfs als je een zeer professionele begroeting en lichaam hebt, kan een onprofessioneel einde een negatieve indruk maken.

Laatste paragraaf

In sommige soorten zakelijke brieven, zoals begeleidende brieven, is er een specifiek formaat dat moet worden gevolgd voor het sluiten van brieven. Gebruik echter als algemeen principe de laatste alinea van uw brief om uw zaken af ​​te ronden, inclusief hoe u gecontacteerd wilt worden of welke items u per post moet ontvangen. Voeg ook een beleefd einde toe waarin u de ontvanger bedankt voor haar tijd, haar succes wenst met de onderneming of stelt dat u het geweldig zou vinden om telefonisch meer over het probleem te praten.

Sluitend

De afsluiting van uw brief is het woord of de zin die u typt na de hoofdtekst van de brief; de sluiting wordt altijd gevolgd door een komma. Afhankelijk van het soort bedrijf waarnaar de brief verwijst of uw relatie met de ontvanger, kunt u kiezen uit verschillende professionele begroetingen. "Met vriendelijke groet" en "Groeten" zijn twee bijna altijd veilige keuzes. "Dankjewel", met alleen het eerste woord met een hoofdletter, is een goede keuze als je iets in de brief vraagt, zoals een vergadering of papierwerk. Het is echter ook acceptabel om een ​​niet-verzoekbrief af te sluiten met "Bedankt"; het is een manier om de ontvanger te bedanken voor haar tijd.

Handtekening

Sla na uw afsluiting drie lege regels voor uw handtekening over. Door uw zakelijke communicatie met de hand te ondertekenen, laat u de ontvanger zien dat u de tijd heeft genomen om de brief professioneel te maken. Het laat ook zien dat u de brieven heeft bekeken, aangezien veel zakelijke brieven worden opgesteld door een secretaris. Het is echter mogelijk dat u uw brieven niet in alle gevallen kunt ondertekenen. Zo eisen de personeelsafdelingen van veel bedrijven nu dat sollicitatiebrieven via een elektronisch systeem worden ingediend. Laat in dat geval de drie lege regels niet weg; typ gewoon je naam.

Laatste elementen

Na uw handtekening komt uw getypte naam, gevolgd door uw titel op de volgende regel. In sommige gevallen wilt u aan het einde van uw brief uw adres, e-mailadres of telefoonnummer opgeven na uw titel. Doe dit vooral in zeer formele zakelijke brieven die zijn gericht aan iemand die u niet kent. Op deze manier kan de persoon nog steeds op uw brief reageren als hij de envelop verliest. Sla tenslotte na de richtingsinformatie een regel over en geef aan of er bijlagen zijn. Raadpleeg ook altijd de bijlagen in de artikeltekst. Schrijf echter aan het einde van de brief "Bijlage:" (let op de dubbele punt) en beschrijf kort wat de bijlage is, bijvoorbeeld "Hervatten".