Vereisten voor het openen van een kinderdagverblijf

De vereisten voor het openen van een kinderdagverblijf aan huis variëren van staat tot staat. Veel staten hanteren echter vergelijkbare richtlijnen. Veel staten eisen bijvoorbeeld dat kinderopvangbedrijven aan huis licenties verkrijgen om kinderopvang te bieden. Vaak moet een aspirant-eigenaar van een kinderopvang ook een vergunning hebben om een ​​bedrijf in zijn stad of dorp te runnen. Bovendien leggen veel staten kinderopvangnormen op waaraan eigenaren van kinderopvang moeten voldoen en moeten aanbieders een aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Geschiktheidscriteria en controles

Elke staat stelt unieke criteria vast voor personen die kinderdagverblijven willen openen. In veel staten moeten eigenaars van kinderopvang minimaal 18 jaar oud zijn en vrij zijn van veroordelingen en arrestaties wegens kindermishandeling. Veel staten eisen ook dat aspirant-eigenaren van kinderdagverblijven de resultaten van een gezondheidsonderzoek indienen om aan te tonen dat ze vrij zijn van ziekten die kinderen in de kinderopvang in gevaar kunnen brengen.

Kinderopvanginspecties en licenties

Veel staten eisen dat kinderopvangbedrijven binnenshuis een kinderopvangvergunning krijgen. In de meeste plaatsen neemt een persoon die een bedrijf in de kinderopvang aan huis wil beginnen contact op met de afdeling kinderwelzijn of een soortgelijk bureau in zijn rechtsgebied en vraagt ​​om een ​​informatiepakket voor kinderopvang. Na het lezen van het informatiepakket, woont een aspirant-eigenaar van een kinderdagverblijf doorgaans een licentie-oriëntatie bij en voltooit hij een aanvraag voor een dagopvangvergunning.

Op veel locaties moet een persoon ook de resultaten van medische dossiers, machtigingen voor kindermisbruik en strafregistratiecontroles indienen als onderdeel van het aanvraagproces. Sommige rechtsgebieden kunnen ook inspecties van het kinderdagverblijf opnemen als onderdeel van het vergunningsproces of vereisen dat de bedrijfseigenaar instemt met inspecties ter plaatse.

Gemeentelijke bedrijfslicenties

Afhankelijk van de stad of gemeente waar een bedrijf voor kinderdagverblijf zal worden gevestigd, moet een aspirant-eigenaar van een kinderdagverblijf mogelijk een bedrijfsvergunning verkrijgen. Deze vergunning staat los van een vergunning om een ​​kinderdagverblijf te exploiteren en geeft de houder eenvoudigweg het recht om een ​​bedrijf te runnen in het rechtsgebied. Een aspirant-eigenaar van een kinderdagverblijf kan te weten komen of hij een bedrijfsvergunning nodig heeft door contact op te nemen met een plaatselijke afdeling voor vergunningen en inspecties of een kantoor voor bedrijfsregistratie.

Toestemming van lokale bewoners

Soms heeft een aspirant-eigenaar van een kinderdagverblijf speciale toestemming nodig om vanuit zijn woonplaats een bedrijf te runnen. Als hij bijvoorbeeld een huurder is, heeft hij mogelijk schriftelijke toestemming van de eigenaar van het onroerend goed nodig om vanuit zijn huis een dagopvang te runnen. Bovendien kunnen sommige rechtsgebieden vereisen dat een aspirant-eigenaar van een kinderdagverblijf speciale goedkeuring verkrijgt om een ​​bedrijf in een woonwijk te runnen. Een persoon kan contact opnemen met zijn plaatselijke bestemmingsbestuur om te vernemen of hij speciale goedkeuring nodig heeft.

Normen voor kinderopvang

Elke staat houdt een lijst bij van standaarden die kinderdagverblijven moeten naleven. Over het algemeen bevatten deze normen details over het bieden van een veilige omgeving voor kinderen in de kinderopvang. De normen van een staat kunnen bijvoorbeeld specificeren hoeveel kinderen een kinderdagverblijf in een kinderdagverblijf tegelijkertijd kan accepteren, evenals de verhouding tussen verzorger en kind die de eigenaar moet handhaven.

Bovendien moeten kinderopvangbedrijven aan huis voldoen aan de normen van hun staat voor het opstellen van beleid, het bijhouden van gegevens en het aannemen van kinderopvangmedewerkers. Een persoon kan normen voor kinderopvang voor thuis verkrijgen van de afdeling die de dagopvangvergunning in zijn land afhandelt of door de website van de National Association of Child Care Resource and Referral Agencies te bezoeken.

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Sommige staten eisen dat kinderdagverblijven een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om verwondingen, ongevallen en materiële schade te dekken. Anderen adviseren eigenaren van kinderopvangbedrijven misschien alleen om het te verkrijgen. Bovendien kan een eigenaar van een bedrijf aan huis een zakelijke autoverzekering nodig hebben om kinderen in de kinderopvang in zijn voertuig te vervoeren.