Definitie van horizontale integratie in een toeleveringsketen

Een toeleveringsketen is het netwerk van verkopers, distributeurs, fabrikanten, detailhandelaren en andere entiteiten die direct en indirect met elkaar verbonden zijn om dezelfde klant te bedienen. Door deze onderling verbonden en gesynchroniseerde keten kunnen diensten en producten een groot aantal consumenten bereiken, zowel nationaal als internationaal. Horizontale integratie is een hulpmiddel dat door entiteiten in deze toeleveringsketen wordt gebruikt om de marktpenetratie uit te breiden en groei te bewerkstelligen.

Horizontale integratie

Horizontale integratie is de uitbreiding van een bedrijf op hetzelfde punt in de toeleveringsketen, binnen dezelfde branche of in een andere. Een bedrijf kan deze groei realiseren door interne expansie. Dit kan gebeuren wanneer een detailhandelaar de verscheidenheid aan producten die hij in een specifieke categorie verkoopt, vergroot. Een kapsalon die bijvoorbeeld een beperkt aantal shampoo-merken verkoopt, kan andere merken aan zijn shampoo-aanbod toevoegen om een ​​breder en diverser klantenbestand aan te spreken.

Fusie

Een bedrijf kan ook horizontale integratie bereiken door externe expansie. Dit wordt bereikt door een fusie met een ander bedrijf in dezelfde productiefase. Hierdoor kan het bedrijf diversificatie bereiken naar complementaire maar ongelijke productmarkten. Als de producten die de bedrijven verkopen echter vergelijkbaar zijn, wordt de fusie een fusie van concurrenten genoemd. Een fusie wordt een monopolie genoemd wanneer alle producenten van een bepaald product of een specifieke dienst fuseren en een oligopolie wanneer de meerderheid van de producenten fuseert.

Overname

Een derde manier waarop een bedrijf horizontale integratie kan bereiken, is door middel van een acquisitie, een andere vorm van externe expansie. Een overname is een bedrijf dat een ander bedrijf verwerft of er eigenaar van wordt. Dit wordt bereikt door het bedrijf rechtstreeks te kopen en het in bezit te nemen of 51 procent of meer van de aandelen van het bedrijf te kopen en zo een controlerend belang te verwerven. Een overname verschilt van een fusie doordat een fusie de gefuseerde bedrijven tot één entiteit combineert. Een overgenomen bedrijf gaat op in het bestaande bedrijf dat het heeft overgenomen.

Verticale integratie

Horizontale integratie stelt een bedrijf in staat uit te breiden en te groeien, maar het bedrijf kan ook groei realiseren door verticale integratie. In tegenstelling tot horizontale integratie die plaatsvindt in dezelfde productiefase, vindt verticale integratie plaats door de fusie of overname van bedrijven in verschillende stadia van productie of distributie binnen dezelfde bedrijfstak. Voorwaartse integratie is wanneer het bedrijf een distributeur verwerft, die zich verderop in de toeleveringsketen bevindt. Achterwaartse integratie is wanneer het bedrijf een leverancier overneemt die zich verderop in de toeleveringsketen bevindt.