Teamoriëntatie in een bedrijfscultuur

Bedrijven die de nadruk leggen op teamwork en samenwerking, kunnen profiteren van de individuele sterke punten van hun werknemers. Als er effectieve teams zijn, is het collectieve product groter dan de som van de individuele inspanning. Er is een aantal tactieken die een teamoriëntatie kunnen bevorderen, van teambuilding en diversiteitsworkshops tot retraites, verdienste-systemen die teamgericht gedrag identificeren en herkennen en processen die projectteams vergemakkelijken.

Team spelers

Bedrijven die een teamcultuur willen bevorderen, erkennen en belonen teamspelers. Eigenschappen die teamspelers onderscheiden, zijn het verlangen om consensus te bereiken en anderen te betrekken bij de besluitvorming, open en eerlijk communiceren, geven om teamgenoten, verantwoording afleggen voor problemen en proberen andere standpunten te begrijpen. Deze eigenschappen worden soms vermeld in systemen voor het beoordelen van verdiensten en worden criteria voor erkenning, promotie of corrigerende training.

Individuen

Personen met een ondernemersgeest en concurrentiedrift kunnen waardevolle vaardigheden en perspectieven bijdragen aan een teaminspanning. Een teamgeest kan echter soms worden uitgehold als die sterke persoonlijkheden te maken hebben met kwesties als conflict, competitie en vertrouwen. Het kan nuttig zijn om grieven te uiten en teamleden in staat te stellen hun frustraties te uiten, maar managementinterventie en coaching kunnen nodig zijn om te benadrukken dat individuen hun persoonlijke grieven opzij moeten zetten en samen naar een gemeenschappelijk doel moeten streven.

Diversiteitstraining

Teamgeoriënteerde bedrijven waarderen diversiteit en begrijpen dat het inbrengen van verschillende standpunten in een teaminspanning kansen biedt voor nieuwe ideeën en creatieve oplossingen voor problemen. Deze bedrijven bieden workshops over diversiteitstrainingen om werknemers te helpen de aard van onverdraagzaamheid en stereotypen te begrijpen en het bewustzijn te vergroten van attitudes en overtuigingen die een teaminspanning belemmeren of eraan bijdragen.

Teambuilding Workshops

Er zijn een aantal oefeningen beschikbaar om groepen te leren werken als een samenhangend team. Ervaringen kunnen variëren van retraites en speciale evenementen tot gerichte training om de communicatie- en samenwerkingsvaardigheden te versterken. Effectieve workshops stellen medewerkers in staat om de positieve effecten van het werken in teamverband versus individuele inspanning te ervaren. Sommige workshops bevatten oefeningen voor het opbouwen van vertrouwen die werknemers helpen zich open te stellen en te leren vertrouwen op anderen om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken.

Team Projecten

Veel projecten worden efficiënter en sneller voltooid wanneer taken worden toegewezen op basis van de sterke punten en capaciteiten die elk lid aan tafel brengt. De meest succesvolle teams en samenwerkingsomgevingen hebben een gevoel van een gedeeld doel en begrijpen dat diversiteit bijdraagt ​​aan het oplossen van problemen en creatieve oplossingen. Ongeacht het vaardigheidsniveau en de individuele bijdrage van de leden, wordt succes verdiend en gedeeld door het team.