Hoe de frequentie van een gegevensset in Excel in kaart te brengen

Het uitzetten van de frequentie van gegevens die binnen numerieke bereiken vallen, illustreert de diversiteit van uw gegevens. Een docent zou bijvoorbeeld de cijfers van haar leerlingen kunnen berekenen en weergeven door het aantal scores dat overeenkomt met elk lettercijfer in tabellen te zetten. De frequentiefunctie van Microsoft Excel vereenvoudigt dit proces. Deze functie geeft het aantal gegevenspunten weer dat binnen een bepaald bereik valt en stelt het stadium in voor het in kaart brengen van deze frequenties. Door een spreidingsdiagram te gebruiken, worden de bereiken automatisch geplot tegen hun frequenties, maar door een kolomgrafiek te gebruiken, wordt een bekend histogramtypediagram gemaakt.

1

Open Microsoft Excel en vermeld uw gegevens in kolom A. Als voorbeeld kunt u de cijfers van uw 30 studenten uit de cellen A1 tot en met A30 vermelden.

2

Maak een lijst van de gegevensbereiken waarin de frequenties in kolom B moeten worden weergegeven. Elk opeenvolgend hoger nummer komt overeen met het hoogste nummer voor het opgegeven bereik. Zeg in het voorbeeld dat de klassen F, D, C, B en A overeenkwamen met respectievelijk de bereiken 0 tot 59, 60 tot 69, 70 tot 79, 80 tot 89 en 90 tot 100. In dit geval voert u 60, 70, 80, 90 en 100 in de cellen B1 tot en met B5 in.

3

Typ "= FREQUENCY (gegevensbereik, frequentiebereik)" zonder aanhalingstekens in cel C1. Vervang "gegevensbereik" door het gegevensbereik uit kolom A. Vervang "frequentiebereik" door de bereiken die u hebt opgegeven in kolom B. Voer in het voorbeeld "= FREQUENCY (A1: A3, B1: B5)" in cel C1 in.

4

Klik en sleep uw muis van cel C1 naar de cel die overeenkomt met het laatste bereik in kolom B. Sleep in het voorbeeld van C1 naar C5.

5

Druk op "F2." Houd de toetsen "Ctrl" en "Shift" ingedrukt en druk op "Enter" om de formule als een array te kopiëren. De frequenties van elk bereik worden weergegeven.

6

Sleep uw muis over alle bereiken en frequenties. Sleep in het voorbeeld van cel B1 naar C5 om al die cellen te selecteren.

7

Klik op het tabblad "Invoegen". Klik op "Verspreiding" in de groep Grafieken en selecteer "Verspreiding met rechte lijnen", de laatste optie in het vervolgkeuzemenu Verspreiding. De grafiek wordt weergegeven op hetzelfde werkblad en geeft het bereik weer tegen de frequentie.

8

Klik op het tabblad "Design". Klik op "Grafiektype wijzigen" in de groep Type. Klik op de eerste optie in het gedeelte "Kolom" en klik op "OK" om een ​​kolomhistogramgrafiek te maken.