Gecentraliseerde vs. Gedecentraliseerd organisatieontwerp

Gecentraliseerde organisatiestructuren concentreren managementautoriteit en besluitvorming in één directieteam, met informatie die van topmanagers naar verschillende bedrijfseenheden stroomt. Gedecentraliseerde organisatiestructuren, aan de andere kant, lijken meer op meerdere kleinere representaties van een enkele structuur, met managementredundanties en nauwere commandostructuren. Als u het verschil tussen deze twee fundamenteel verschillende ontwerpfilosofieën begrijpt, kunt u een effectieve structuur voor uw bedrijf creëren.

Vergelijking van managementstructuren

Bij een gecentraliseerd ontwerp heeft elke manager gezag over een breder scala aan medewerkers, afdelingen en bedrijfsfuncties. Managementstijlen kunnen autocratisch worden in gecentraliseerde structuren, omdat managers minder tijd hebben om met individuele ondergeschikten om te gaan.

Bij gedecentraliseerde ontwerpen is elke manager verantwoordelijk voor minder werknemers en functiefuncties, en kunnen talrijke managers dezelfde functietitels en verantwoordelijkheden delen in verschillende delen van het bedrijf. Gedecentraliseerde structuren stellen managers in staat om op kleinere schaal beslissingen te nemen, wat ideaal kan zijn voor situaties waarin individuele teams zich moeten aanpassen aan unieke werkplekomstandigheden, zoals bij directe verkoop.

Beslissingen en informatiestromen

In gecentraliseerde organisatiestructuren worden beslissingen bovenaan genomen en via de lagen gecommuniceerd. Managers op midden- en lager niveau nemen wel beslissingen; Ze zijn echter meestal beperkt tot het bepalen hoe de aan hen gegeven orders moeten worden uitgevoerd.

Gedecentraliseerde structuren zijn precies het tegenovergestelde. Lagere managers en zelfs eerstelijnsmedewerkers hebben de mogelijkheid om strategische beslissingen te nemen voor zichzelf en hun werkgroepen, en informatie over hun beslissingen wordt gerapporteerd aan hogere managementniveaus.

Toepassingen van gecentraliseerde structuren

Kleine bedrijven opereren vaak op een gecentraliseerde manier, simpelweg vanwege de kleinere omvang van hun personeelsbestand. In het begin is een eigenaar van een klein bedrijf mogelijk de enige manager in het hele bedrijf, waarbij alle andere werknemers rechtstreeks rapporteren aan de eigenaar. Organisatorische ontwerpen kunnen echter veranderen naarmate kleine bedrijven groeien.

Een transportbedrijf is een voorbeeld van een bedrijf met een gecentraliseerd organisatieontwerp. Managers van vrachtwagenbedrijven nemen alle operationele beslissingen en sturen informatie naar individuele chauffeurs via dispatchers. Zelfs zelfstandige eigenaren-exploitanten nemen instructies van dispatchers om te bepalen waar ze elke dag heen moeten.

Toepassingen van gedecentraliseerde structuren

Franchiseorganisaties zijn een ideaal voorbeeld van een gedecentraliseerde structuur. Franchisebedrijven beheersen de meeste productontwikkelings- en marketingbeslissingen aan de top, maar ze geven franchise-eigenaren veel onafhankelijkheid bij het runnen van hun individuele winkels. Franchise-eigenaren nemen bijvoorbeeld beslissingen over personeel, openingstijden en vergoedingen volledig zelf.

Bedrijven met een groot geografisch bereik kunnen ook profiteren van een gedecentraliseerde structuur. Grote multinationals hebben bijvoorbeeld vaak overtollige leidinggevende functies voor elke regio of elk land, in plaats van dat een enkel directieteam beslissingen kan nemen over alle divisies heen.