De gevolgen van overheidsbeleid voor bedrijven

Overheden stellen veel voorschriften en beleidslijnen vast die bedrijven begeleiden. Sommige regels, zoals minimumloon, zijn verplicht, terwijl andere beleidsregels uw bedrijf indirect kunnen beïnvloeden. Bedrijven moeten flexibel genoeg zijn om te reageren op veranderende regels en beleid. Dit geldt niet alleen op nationaal niveau, maar ook meer lokaal, aangezien staten en gemeenten hun eigen regels hebben. Er zijn inderdaad ook internationale verdragen die de manier waarop bedrijven zaken doen kunnen beïnvloeden.

Beleid als marktkatalysator

De overheid kan een beleid voeren dat het sociale gedrag in de zakelijke omgeving verandert. Zo kan de overheid belastingen heffen op het gebruik van koolstofhoudende brandstoffen en subsidies verstrekken aan bedrijven die duurzame energie gebruiken. De overheid kan de ontwikkeling van nieuwe technologie onderschrijven die voor de nodige verandering zorgt. Door een bepaalde sector meer belastingen of heffingen op te leggen dan nodig is, verliezen de investeerders hun interesse in die sector.

Evenzo stimuleren belasting- en accijnzenvrijstellingen voor een bepaalde sector investeringen in die sector en kunnen ze groei genereren. Een hoog belastingtarief op geïmporteerde goederen kan bijvoorbeeld de lokale productie van dezelfde goederen stimuleren. Anderzijds belemmert een hoog belastingtarief voor grondstoffen de binnenlandse productie.

Politieke stabiliteit en politieke cultuur

Het overheidsbeleid zal altijd afhangen van de politieke cultuur van het moment. Beleid dat in een politiek stabiel land wordt opgesteld, zal anders zijn dan dat in een onstabiel land. Een stabiel politiek systeem kan bedrijfsvriendelijke beslissingen nemen die lokale bedrijven stimuleren en buitenlandse investeerders aantrekken.

Onstabiele systemen vormen uitdagingen die het vermogen van de overheid om de openbare orde te handhaven in gevaar brengen. Dit heeft een negatief effect op het ondernemingsklimaat.

Overheidsbelastingen en -uitgaven

Overheden krijgen geld te besteden aan belastingen. Verhoogde uitgaven vereist verhoging van belastingen of leningen. Elke belastingverhoging zal investeringen ontmoedigen, vooral onder ondernemers, die de risico's nemen om een ​​bedrijf te starten en te leiden. Verhoogde uitgaven vreten ook in de beperkte spaarpot, waardoor er minder geld overblijft voor particuliere investeringen.

Afname van particuliere investeringen doet de productie van goederen en diensten afnemen. Dat kan op zijn beurt leiden tot het schrappen van banen.

Rentetarieven instellen

Het overheidsbeleid kan de rentetarieven beïnvloeden, waardoor de kosten van het lenen van het bedrijfsleven toenemen. Hogere tarieven leiden ook tot lagere consumentenbestedingen. Lagere rentetarieven trekken investeringen aan naarmate bedrijven hun productie verhogen.

De overheid kan de rente op korte termijn beïnvloeden door meer geld te drukken, wat uiteindelijk kan leiden tot inflatie. Bedrijven gedijen niet bij hoge inflatie.

Regelgeving en vergunningen

Handelsregels, het federale minimumloon en de vereisten voor vergunningen of licenties hebben gevolgen voor het bedrijfsleven. Zo moeten in alle restaurants periodieke gezondheidsinspecties worden uitgevoerd. Bedrijven kunnen veel geld en tijd besteden om te voldoen aan regelgeving die uiteindelijk ondoelmatig en onnodig blijkt te zijn. Eerlijke en effectieve regelgeving bevordert echter de bedrijfsgroei.