Marketingbeleid en -strategie

Op waarden gebaseerde, moreel conforme marketingprogramma's zijn essentieel voor het handhaven van een ethische bedrijfscultuur. Het is niet voldoende voor een bedrijf om aan te nemen dat een sterk persoonlijk moreel kompas voldoende is om ethisch wangedrag in marketing te voorkomen. Ethische marketing is een pakketdeal dat begint met een sterke marketingbeleidsverklaring. Dit beleid wordt dan een raamwerk voor het creëren van marketingstrategieën die aansluiten bij marketingdoelstellingen en die de reputatie van het bedrijf behouden.

Marketingbeleid

Een marketingbeleid is vergelijkbaar met een zakelijke ethische code. Hoewel sommige specifieker zijn dan andere, gaat elk in op aspecten van verantwoorde marketing die het bedrijf het belangrijkst vindt. Het marketingbeleid van Friendly's Ice Cream is bijvoorbeeld voornamelijk gericht op voedingsrichtlijnen en richtlijnen voor marketing voor kinderen, terwijl het marketingbeleid van Coca-Cola, dat ook gericht is op kinderen, richtlijnen bevat voor de verschillende marketingkanalen die het gebruikt, evenals voor productplaatsing in scholen en jongerenorganisaties.

Positionering

Een marketingstrategie is een actieplan dat dient om twee doelstellingen te bereiken; de eerste is om het bedrijf te positioneren, en de tweede is om zijn producten en diensten te promoten. Positionering verwijst naar hoe goed het bedrijf in de hoofden van klanten zit en hoe snel klanten aan het bedrijf denken bij het nemen van koopbeslissingen. Academisch programmamanager van het Post University MBA-programma en directeur van het Post University Business Institute Doug Brown onderstreept het belang van een ethisch marketingbeleid met een verklaring die hij aflegde in een ongedateerd artikel op Inc.com. Brown zegt: "Het eerste dat je moet onthouden, is dat mensen het liefst kopen van mensen die ze kennen en vertrouwen." Veel bedrijven volgen deze bewering door hun marketingbeleid openbaar te maken en dit op te nemen in productetikettering en promoties.

Marketingstrategie

Het identificeren van een doelmarkt en het verkrijgen van informatie over de concurrentie is een cruciale eerste stap bij het creëren van een effectieve marketingstrategie. De kerncomponenten van een algemene marketingstrategie - product, plaats, prijs en promotie - vormen de 4 P's van de marketingmix. Hoewel elk onderdeel op zichzelf een belangrijke rol speelt, ligt de kracht van de 4 P's in hoe goed ze een doelmarkt en zakelijke concurrentie aanpakken en hoe ze als geheel functioneren.

Betekenis

Het doel van de 4 P's is om een ​​marketingplan te ontwikkelen dat het juiste product promoot bij de juiste klant tegen de juiste prijs en op de juiste plaats met behulp van methoden die aansluiten bij de doelstellingen van het marketingbeleid. Een algemeen marketingplan kan meerdere marketingstrategieën bevatten, elk gericht op een andere doelmarkt en elk waarbij de 4 P's op een andere manier worden gecombineerd. Het marketingbeleid is echter een constante die het planningsproces stuurt en ervoor zorgt dat elke individuele strategie aansluit bij ethische doelstellingen.