Soorten organisatiegedrag op de werkplek

Organisatiegedragsmodellen helpen u strategieën te ontwikkelen om werknemers in bepaalde situaties op een bepaalde manier te laten presteren. Als bedrijfsleider helpt het om het bedrijf te laten slagen door werknemers een omgeving te bieden om te slagen. Er zijn vijf belangrijke managementmodellen voor organisatiegedrag op de werkplek.

Autocratisch model van organisatiegedrag

Het autocratische model van organisatiegedrag stelt de baas aan het roer en stelt de ondergeschikten in staat om bevelen te gehoorzamen of ontslagen te worden. Het is zwart en wit, met betrekking tot wie de leiding heeft en stelt snel gevolgen vast voor insubordinatie of gebrek aan prestaties. Deze omgeving maakt gebruik van een loonstrookje omdat het beloningssysteem zelden andere stimuleringsprogramma's implementeert.

Loyaliteit, als die bestaat, is over het algemeen aan de baas en niet aan het bedrijf. Dit model kan een angstig personeelsbestand creëren, onzeker of een fout kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Bewaarmodel van organisatiegedrag

Bewaarmodellen proberen werknemers het gevoel te geven dat de baas in hun persoonlijke behoeften voorziet. Dit wordt vaak gedaan door middel van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals gezondheidszorg, pensioenregelingen en andere prikkels. Een leidinggevende die verschillende territoriumkantoren bezoekt, kan een bedrijfswagen krijgen als stimulans.

Het custodial model streeft ernaar om kwaliteitsmensen te behouden door middel van incentives die betekenisvol zijn voor de werknemer. Loyaliteit is aan het bedrijf en niet aan individuele bedrijfsleiders.

Collegiaal model van organisatiegedrag

Het collegiale model werkt om een ​​structuur te ontwikkelen waarin managers meer op coaches lijken en medewerkers teamleden zijn. Macht wordt tot op zekere hoogte gedeeld. De coach leidt door inspiratie. In dit model is de loyaliteit aan het grotere doel en teamverantwoordelijkheid in plaats van aan een individu. Medewerkers voelen zich geïnvesteerd in het succes van het bedrijf en zijn trots op de succesvolle uitvoering van doelen.

Ondersteunend model van organisatiegedrag

Het ondersteunende model probeert te begrijpen wat werknemers motiveert en richt zich op die dingen om te motiveren en te inspireren. Wanneer medewerkers kansen krijgen om zichzelf te verbeteren, nemen ze vaak persoonlijk initiatief om beter te presteren in hun werk. Managers ondersteunen werknemers terwijl ze werken aan vastgestelde persoonlijke doelen, zoals promotie of verwerving van nieuwe vaardigheden. In dit model zou een manager werknemers om professionele doelen vragen en met hen samenwerken om een ​​actieplan op te stellen om met hen te slagen.

Systeemmodel van organisatiegedrag

Het systeemmodel is echt de basis van positieve bedrijfsculturen. Wanneer mensen nadenken over waarom LinkedIn bijvoorbeeld een geweldige plek is om te werken, is dat vanwege de prikkels, flexibiliteit in het werkschema en creatieve aanmoediging die leiderschap biedt. Het is voedzaam maar toch uitdagend, en dus nemen de efficiëntie en productiviteit toe in een gelukkiger werkomgeving die loyaal is aan het bedrijf en enthousiast is om zijn visie te delen.

Eigenaren van kleine bedrijven hoeven niet te proberen te concurreren met wat LinkedIn doet, maar moeten binnen hun middelen strategieën ontwikkelen om een ​​positieve bedrijfscultuur op te bouwen.