Voordelen en nadelen van teamgebaseerde organisaties

Teamgebaseerde organisaties benadrukken de waarde en het belang van alle medewerkers, ongeacht hun specifieke rollen of de eenvoud en complexiteit van de taken die ze uitvoeren. In een teamgebaseerd bedrijf worden werkprocessen afgehandeld door groepen medewerkers die specifieke projecten krijgen toegewezen met tijdlijnen die zijn vastgesteld om doelen te bereiken. In deze organisatiestructuur hebben medewerkers meer autonomie en meer autoriteit om beslissingen te nemen, zonder goedkeuring van het management.

Teamgebaseerde organisatie-elementen

In een teamgerichte organisatie werken medewerkers in specifieke groepen die worden belast met een project. Op een paar uitzonderingen na hebben deze teams geen supervisors, wat betekent dat medewerkers vertrouwen met elkaar moeten opbouwen om projectdoelen te bereiken. Dit betekent ook dat werknemers de verantwoordelijkheid delen voor het beheer van elke taak en de bevoegdheid krijgen om beslissingen te nemen die doorgaans worden genomen door managers en supervisors in meer traditioneel gestructureerde bedrijven.

In de meeste teamgebaseerde organisaties stellen managers doelen, mijlpalen en prestatienormen vast, maar staan ​​teamleden toe om te bepalen hoe ze aan deze vereisten kunnen voldoen.

Voordeel: betere communicatie

Het belangrijkste voordeel van een teamgerichte organisatie is dat de communicatie tussen medewerkers veel vrijer en effectiever is, omdat er meestal geen managers zijn of slechts één manager die meerdere teams aanstuurt . Teamgebaseerde organisaties missen de meerdere lagen die werknemers anders zouden moeten doorlopen voordat ze een suggestie doen of groen licht krijgen om een ​​nieuw idee te implementeren.

Voordeel: teams lossen problemen sneller op

Deze verbeterde communicatie betekent ook dat bedrijven werkproblemen sneller kunnen oplossen, omdat werknemers sneller informatie kunnen delen, wat het reactievermogen versnelt.

Voordeel: flexibel en krachtig personeel

Een ander voordeel is dat teamgebaseerde organisaties flexibeler zijn dan organisaties die traditioneel gestructureerd zijn. Als ondernemer kunt u medewerkers van het ene team naar het andere verplaatsen om hun vaardigheden en talent te maximaliseren en hen ook gemotiveerd te houden voor nieuwe uitdagingen. Medewerkers die in teams werken, hebben ook meer kans om hun specifieke rollen in de organisatie te begrijpen en voelen zich ook eerder gevalideerd en bekrachtigd.

Nadeel: potentieel voor conflicten

Een groot nadeel van een teamgebaseerde organisatie is dat persoonlijkheidsconflicten binnen het team een ​​negatieve invloed kunnen hebben op efficiëntie en groepsharmonie. Hoewel managers de mogelijkheid hebben om een ​​medewerker uit het team te halen om de eenheid te bewaren, moet de storende medewerker goed passen bij een ander team, wat een uitdaging kan zijn.

Nadeel: sommige mensen zijn geen teamspelers

Een ander nadeel is dat niet alle medewerkers geschikt zijn voor teamwork. Sommige werknemers werken efficiënter op zichzelf, en als ze deel uitmaken van een groep, wordt hun vaardigheden mogelijk niet optimaal benut.

Nadeel: onderpresterende werknemers verschuilen zich achter het team

Een ander nadeel is dat sommige medewerkers in teamverband kunnen vertrouwen op andere medewerkers om hun eigen gebrek aan inspanning in te halen. Met andere woorden, sommige werknemers kunnen de inspanningen van andere werknemers nalaten, waardoor managers mogelijk individuele prestatiemijlpalen moeten implementeren om ervoor te zorgen dat elk lid van het team dezelfde inspanningen levert.