De top 10 kenmerken van een gezonde organisatie

Als bedrijven succes willen behalen op de lange termijn, moeten ze een gezonde omgeving op de werkplek creëren en onderhouden. Gezonde organisaties begrijpen dat er een gezamenlijke inspanning nodig is om te concurreren in hun marktsegment en continue winst te maken. Door de kenmerken van gezonde organisaties te herkennen en te begrijpen, kunt u problemen in uw bedrijf opsporen als dit niet winstgevend is en corrigerende maatregelen nemen om een ​​succesvol bedrijf te runnen.

1. Effectief delen van doelen

Een gezonde organisatie deelt haar bedrijfsdoelen met medewerkers op elk niveau van de organisatie. Management deelt doelen met medewerkers en betrekt ze bij de missie en visie van de organisatie. Medewerkers en managers begrijpen wat er nodig is om deze gedeelde doelen te bereiken en stellen alles in het werk om deze te bereiken.

2. Geweldig teamwerk

Een ander kenmerk is teamwork. Gezonde bedrijven weten hoe ze teams moeten ontwikkelen die samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Medewerkers en managers bieden elkaar gemakkelijk hulp aan om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

3. Hoge werknemersmoraal

Gezonde organisaties hebben een hoog moreel van de werknemers. Medewerkers waarderen hun positie in de organisaties en willen daar lang werken. De productiviteit is hoog en organisatorische evenementen zijn leuk en succesvol.

4. Biedt trainingsmogelijkheden

Bedrijven bieden on-the-job training en kansen voor werknemers om hun werkgerelateerde vaardigheden te verbeteren. Organisaties halen andere personen binnen om de nodige afdelings- en bedrijfsbrede training te geven. Bedrijven bieden ook mogelijkheden om certificering en permanente educatie na te streven.

5. Sterk leiderschap

Goed leiderschap is een van de belangrijkste kenmerken van een gezonde organisatie. Medewerkers hebben een goede relatie met het management die gebaseerd is op vertrouwen. Managers weten hoe ze medewerkers kunnen laten samenwerken. Wanneer correctie nodig is, accepteren medewerkers de opbouwende kritiek van leiders gemakkelijk.

6. Verwerkt slechte prestaties

Bedrijven worden geconfronteerd met slechte prestaties in plaats van deze te negeren. Organisaties nemen corrigerende maatregelen om de prestaties te verbeteren. Het management op het hoogste niveau waardeert de input van werknemers die suggesties doen om de productiviteit te verbeteren en hoge prestaties te behalen. Bedrijven kunnen zelfs specialisten inschakelen om problemen op te sporen en oplossingen te bieden.

7. Begrijpt risico's

Gezonde organisaties begrijpen de risico's waarvoor ze openstaan ​​en nemen de nodige maatregelen om zich daartegen te beschermen. Wanneer een evenement plaatsvindt vanwege organisatorische risico's, leert een gezonde organisatie van het evenement. Bedrijven nemen voorzorgsmaatregelen, maar begrijpen dat risico's nodig zijn om groei mogelijk te maken.

8. Past zich aan kansen en veranderingen aan

Gezonde organisaties weten goede kansen te herkennen en te grijpen. Gezonde organisaties zoeken altijd naar kansen om te groeien. Ze weten ook hoe ze zich moeten aanpassen aan technologische of operationele veranderingen. Ze proberen voorop te blijven lopen of in lijn te blijven met veranderingen in de branche en zakelijke omgeving.

9. Duidelijk gedefinieerde structuur

Bedrijven hebben gevoel voor orde en organisatiestructuur. De structuur en ordening van de organisatie vormen geen belemmering voor innovatie en groei. Medewerkers vinden het niet erg om te voldoen aan het bevel van het bedrijf, omdat ze het begrijpen en de voordelen van de implementatie ervan zien.

10. Bekend bedrijfsbeleid

Organisaties creëren en implementeren bedrijfsbeleid dat direct beschikbaar is voor hun werknemers. Gezonde organisaties volgen het beleid en de voorschriften van lokale, provinciale en federale overheden. Wanneer werknemers of managers het beleid overtreden, wordt het probleem onmiddellijk en op een professionele manier aangepakt.