Voorbeelddoelstellingen voor prestatiebeoordeling

Prestatiebeoordelingen zijn meer dan rapporten voor uw teamleden. De echte waarde van een prestatiebeoordeling is het identificeren van wat er goed gaat, wat er mis gaat en het stellen van toekomstige doelen. Doelen geven richting aan een werknemer en acties om te verbeteren op een specifiek gebied of in de algehele werkprestaties. Gebruik voorbeelddoelen als een manier om met teamleden te brainstormen, zodat u professionele doelen kunt aanpassen op basis van functievereisten en geïdentificeerde behoeften.

SMART-doelen gebruiken in een prestatiebeoordeling

Zorg er bij het vaststellen van prestatiebeoordelingsdoelen voor dat het SMART-doelen zijn. Het acroniem is onderverdeeld in doelcomponenten: specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en actueel. Hoewel SMART-doelen het voor managers gemakkelijker maken om succes te evalueren, helpen ze werknemers ook om de verwachtingen duidelijk te begrijpen en te werken aan iets groters.

Klantenservice doelen

Klantenservice-doelen streven naar meer betrokkenheid en tevredenheid bij klanten. Klantenservice-doelen kunnen draaien om het verbeteren van de telefoontijden, het aanbieden van online diensten of het verbeteren van de opvolging van klanten. Enkele voorbeelden zijn:

  • Verkort de wachttijden van de telefoon van klanten van acht minuten naar vijf in de komende vijf maanden door de training van vertegenwoordigers op computerplatforms te verbeteren.

  • Behaal in de komende 12 maanden 80 procent social media-beoordelingen van klanten van vijf sterren of meer.

  • Verbeter het online orderonderhoud door follow-up e-mails te sturen die het gebruiksgemak van de online systemen aanmoedigen.

Klantenservice-doelen zijn altijd gericht op het verbeteren van de eindgebruikerservaring. De doelen van de medewerker draaien om het verbeteren van het proces vanuit het perspectief van de klant.

Operationele procesdoelen

Het management moet vaak kijken waarom teamleden niet optimaal presteren. Operationele procesdoelen zijn bedoeld om teams te helpen beter te worden geïnformeerd over noodzakelijke gegevens, procedures en training. Voorbeelden variëren van het maken van protocolhandleidingen tot het implementeren van reguliere vergaderingen.

  • Houd wekelijkse bijeenkomsten om succesvolle en mislukte klachtenoplossingen te beoordelen en houd de voortgang bij om de tevredenheid met 10 procent te verhogen.

  • Ontwikkel een handleiding voor het oplossen van protocollen voor het oplossen van problemen met stapsgewijze processen voor 10 belangrijke bewerkingen.
  • Bekijk de geldende protocollen en mogelijke obstakels om de bedrijfsactiviteiten het komende jaar met 10 procent op te schalen.

Managers die voortdurend gegevens beoordelen, kunnen gebieden met onderliggende procesproblemen zien. Eenmaal geïdentificeerd, is een bedrijf beter in staat maatregelen te nemen om de problemen te verbeteren.

Professionele ontwikkelingsdoelen

Wanneer werknemers het gevoel hebben dat het bedrijf geïnvesteerd is in hun succes, verbetert het moreel en werken mensen harder aan de algemene bedrijfsmissie. Investeren in het succes van medewerkers begint met het stellen van professionele ontwikkelingsdoelen. Voorbeelden variëren van mentorrelaties tot mogelijkheden voor hoger onderwijs.

  • Verkrijg een diploma binnen de komende zes maanden door twee uur per week door te brengen in een certificeringsklas.

  • Woon de jaarlijkse beoordelingsconferentie bij, ontmoet belangrijke personen uit de branche en breng verslag uit aan het team over afhaalrestaurants.
  • Werk samen met de afdelingsmanager die van plan is om volgend jaar met pensioen te gaan en leer functies kennen om de werknemer te positioneren voor promotie.

Professionele ontwikkelingsdoelen werken alleen als werknemers hun eigen carrièredoelen voor de lange en korte termijn uitdrukken. Managers moeten de tijd nemen om jongere werknemers te helpen bij het leren ontwikkelen van zinvolle doelen en werken aan een succesvolle carrière.