Verschil tussen individuele vraag en marktvraag

Vraag, een van de belangrijkste economische principes, is de daadwerkelijke behoefte aan iets en de bereidheid en het vermogen ervoor te betalen. Een relatief concept, de vraag is altijd gekoppeld aan een bepaald prijsniveau op een bepaald moment. Kwantitatieve vraaganalyse biedt nuttige richtlijnen voor bedrijven en investeerders die proberen hun marktstrategie en het groeipotentieel van een product te bepalen. Er zijn twee basistypen vraag: individueel en markt. Hoewel beide principes elkaar in veel opzichten overlappen, is de omvang van de individuele vraag veel kleiner dan de marktvraag.

Individueel vraagvoorbeeld

De individuele vraag is de vraag van één persoon of firma. Het vertegenwoordigt de hoeveelheid van een goed dat een enkele consument zou kopen tegen een bepaalde prijs op een bepaald tijdstip. Hoewel de term enigszins vaag is, kan individuele vraag worden weergegeven door het standpunt van één persoon, een enkele familie of een enkel huishouden.

De individuele vraag hangt af van de wensen van het individu en de hoeveelheden producten die hij of zij zich voor een bepaalde prijs kan veroorloven, meldt Quickonomics. Het veronderstelt twee dingen: ten eerste dat een persoon liever meer dan minder heeft en ten tweede dat zijn voorkeuren of voorkeuren in de loop van de tijd constant zijn.

Voorbeeld van marktvraag

De marktvraag levert de totale hoeveelheid die door alle consumenten wordt gevraagd. Met andere woorden, het vertegenwoordigt het totaal van alle individuele eisen. Er zijn twee basistypen marktvraag: primair en selectief. De primaire vraag is de totale vraag naar alle merken die een bepaald product of dienst vertegenwoordigen, zoals alle telefoons of alle luxe horloges. Selectieve vraag is de vraag naar een bepaald merk product of dienst, zoals de iPhone of een Michele-horloge.

De marktvraag is een belangrijke economische factor omdat deze het concurrentievermogen van een markt weerspiegelt, de bereidheid van een consument om bepaalde producten te kopen en het vermogen van een bedrijf om zichzelf te gebruiken in een competitief landschap. Als de marktvraag laag is, geeft dit een signaal aan een bedrijf dat ze een product of dienst moeten beëindigen of herstructureren zodat het aantrekkelijker wordt voor consumenten, meldt Corporate Finance Institute.

Factoren die de vraag beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die de individuele vraag en de marktvraag beïnvloeden. De individuele vraag wordt beïnvloed door iemands leeftijd, geslacht, inkomen, gewoonten, verwachtingen en de prijzen van concurrerende goederen op de markt. De marktvraag wordt beïnvloed door dezelfde factoren, maar op een bredere schaal: de smaak, gewoonten en verwachtingen van een gemeenschap, enzovoort. Het houdt ook rekening met het aantal kopers op de markt, de snelheid waarmee een bepaalde gemeenschap groeit en het niveau van innovatie dat op de markt losbarst. De marktvraag kan worden gemeten op internationaal, nationaal, regionaal, lokaal of zelfs kleiner niveau.

Andere Overwegingen

Houd er rekening mee dat als u een aanzienlijke marktvraag naar een product of dienst heeft, er mogelijk meerdere personen op de markt zijn die de dienst of het product niet willen kopen. Bedrijven zullen vaak verschillende soorten demografische informatie gebruiken om zeer specifieke subsets van de markt te ontleden die ze willen bereiken, zoals thuisblijvende moeders van middelbare inkomens van middelbare leeftijd of stedelijke jongeren in kustmetropolen. In een monofone markt, waar alleen kopers zijn, storten de individuele vraag en de marktvraag in. Omdat de markt één persoon omvat, vertegenwoordigt die persoon de hele markt.