Cultuurbewustzijn op de werkplek

De werkplek verandert snel. Mensen uit veel landen zijn vertegenwoordigd in het personeelsbestand in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Niet alleen dat, bedrijven hebben vaak te maken met klanten en partners uit verschillende delen van de wereld. Diversiteit heeft veel voordelen: multiculturalisme biedt bedrijven een grenzeloze pool van talent, ideeën, standpunten en meningen.

De cultuur van een persoon kan van invloed zijn op hoe ze zich op de werkplek gedraagt, van de manier waarop ze spreekt tot de manier waarop ze met collega's omgaat. Het is belangrijk om bewust te zijn van culturele verschillen, zodat u conflicten die verband houden met diversiteit kunt vermijden. Door ervoor te zorgen dat uw medewerkers weten hoe belangrijk het is om culturele verschillen op de werkplek te begrijpen, kunt u het potentieel van uw bedrijf maximaliseren door iedereen te verenigen om zich te concentreren op het bereiken van uw doelen.

Richtlijnen en beleid voor cultureel bewustzijn opstellen

Het opstellen en instellen van richtlijnen en beleid met betrekking tot diversiteit is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat uw medewerkers cultureel bewust zijn. Door regels te stellen over wat acceptabel en ethisch gedrag op de werkplek is, kunt u duidelijkheid verschaffen over hoe medewerkers met verschillende achtergronden met elkaar moeten omgaan.

Neem de lokale wetten over discriminatie op de werkplek door en neem die voorschriften op in uw bedrijfsbeleid. Zorg ervoor dat iedereen - van het leiderschapsteam tot de eerstelijnsmedewerkers - weet wat discriminatie inhoudt.

Vier diversiteit en culturen

Diversiteit is een kans voor medewerkers om nieuwe culturen te leren kennen. Luister actief naar de verhalen van uw medewerkers over hun erfgoed en stel vragen om uw kennis over waar ze vandaan komen uit te breiden. Laat uw medewerkers zien dat u hun verschillen waardeert door hen het beste te wensen op hun culturele of religieuze feestdagen.

Eten is een geweldige manier om andere culturen te leren kennen. Organiseer maandelijkse lunches voor het personeel in restaurants die voedsel van over de hele wereld serveren, of vraag werknemers om thuis recepten voor hun favoriete voedsel te delen. Breng tijdens religieuze of culturele festivals traktaties uit de relevante cultuur mee om met medewerkers te delen. Het introduceren van nieuwe tradities bij het personeel helpt de kloof tussen verschillen te overbruggen door een gedeelde ervaring te creëren.

Communiceer duidelijk en voorkom misverstanden

Veel conflicten op het werk ontstaan ​​als gevolg van miscommunicatie en misverstanden. Mensen met verschillende culturele achtergronden hebben vaak verschillende stijlen van verbale en fysieke communicatie. In sommige culturen worden begroetingen bijvoorbeeld met een boog getoond in plaats van met een handdruk. In andere culturen wordt direct oogcontact als onbeleefd beschouwd, terwijl het op sommige plaatsen een teken van eerlijkheid en vertrouwen is.

Verbale communicatiestijlen verschillen ook van cultuur tot cultuur. In sommige delen van de wereld komt het zeggen van iets op een directe manier tegen een meerdere over als onbeleefd of respectloos. Op andere plaatsen is het echter een teken van opportuniteit en efficiëntie, ongeacht de anciënniteit van de persoon met wie u spreekt.

Als je samenwerkt met collega's, partners en klanten uit andere delen van de wereld, besteed dan wat tijd aan het onderzoeken van de communicatienormen van hun culturen. Op deze manier heb je meer context bij het begrijpen van de fysieke en verbale communicatieve signalen die verschillen van de jouwe.

Leer van verschillen

Cultureel bewust zijn is synoniem met meer kennis hebben over verschillende delen van de wereld. Laat medewerkers zien dat u hun diversiteit waardeert door deze te erkennen en te vieren. Als uw bedrijf werknemers heeft uit verschillende landen, laat hen dan hun plaats van herkomst markeren op een grote kaart in de gemeenschappelijke ruimte. Het is een geweldige gespreksaanzet en een startpunt om meer te leren over andere culturen.

Inzicht in uw eigen cultuur en hoe deze uw gedrag vormt, is ook een belangrijk onderdeel van cultureel bewust zijn. Als u bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een cultureel gedrag dat heel anders is dan het uwe, bedenk dan hoe en waarom u zich gedraagt ​​zoals u doet. Dit diepere begrip van uw eigen cultuur kan inzicht verschaffen bij het leren over andere culturen.