Drie primaire methoden die worden gebruikt om beslissingen over kapitaalbudgettering te nemen

Bedrijven gebruiken verschillende technieken om te bepalen of het zinvol is om geld te investeren in een investeringsproject. De aantrekkelijkheid van een kapitaalinvestering moet rekening houden met de tijdswaarde van geld, de toekomstige kasstromen die van de investering worden verwacht, de onzekerheid met betrekking tot die kasstromen en de prestatiemaatstaf die wordt gebruikt om een ​​project te selecteren.

Tip

De meest gebruikte methoden voor kapitaalbudgettering zijn de terugverdientijd, de netto contante waarde en een evaluatie van het interne rendement.

Terugbetalingsperiode

De terugverdientijd-methode is populair omdat deze gemakkelijk te berekenen is. Simpel gezegd, de terugverdientijd is een berekening van hoe lang het duurt om uw oorspronkelijke investering terug te krijgen.

Stel dat u $ 24.000 hebt uitgegeven om een ​​machine te kopen die blauwe widgets heeft gemaakt, en de winst uit de verkoop van deze widgets zou $ 8.000 per jaar bedragen. Uw terugverdientijd is $ 24.000 gedeeld door $ 8.000 of drie jaar. Is dat acceptabel? Het hangt af van uw criteria voor een vereiste terugverdientijd.

Hoe zit het met de tijdswaarde van geld?

De terugverdientijd heeft een fout doordat deze geen rekening houdt met de tijdswaarde van geld. Stel dat u twee projecten overweegt en beide hebben dezelfde terugverdientijd van drie jaar. Project A levert echter het grootste deel van uw investering op in de eerste anderhalf jaar, terwijl Project B het grootste deel van zijn cashflowrendement in jaar twee en drie terugverdient.

Ze hebben allebei dezelfde terugverdientijd van drie jaar, dus welke zou u kiezen? U zou Project A selecteren, omdat u het grootste deel van uw geld in de beginjaren zou terugkrijgen, in tegenstelling tot Project B, waar de opbrengsten geconcentreerd zijn in de latere jaren.

Merk op dat de terugbetalingsmethode alleen rekening houdt met de tijd die nodig is om de oorspronkelijke investering terug te betalen. Maar stel dat Project A na het derde jaar geen cashflow had, terwijl de cashflow van Project B in de jaren vier, vijf, zes en daarna nog steeds $ 10.000 per jaar genereerde. Welk project zou u nu kiezen?

Netto contante waarde

In tegenstelling tot de terugbetalingsmethode, houdt de netto contante waarde-benadering rekening met de tijdswaarde van geld zolang de projecten cashflow genereren. De netto contante waarde methode gebruikt het vereiste rendement van de investeerder om de contante waarde van de toekomstige kasstroom uit het project te berekenen.

Het rendement dat in deze berekeningen wordt gebruikt, hangt af van hoeveel het de belegger kost om geld te lenen of het rendement dat de belegger wil voor zijn eigen geld. De evaluatie van projecten hangt af van het rendement dat de investeerder zegt dat het moet zijn. Als de contante waarde van verdisconteerde toekomstige kasstromen groter is dan de initiële investering, is het project acceptabel. Als de contante waarde van toekomstige kasstromen lager is dan de initiële uitgave, wordt het project afgewezen.

De netto contante waarde methode houdt rekening met de verschillen in de timing van toekomstige kasstromen door de jaren heen. Uw geld terugkrijgen in de beginjaren heeft de voorkeur boven het over 20 jaar ontvangen. Door inflatie wordt geld in de komende jaren minder waard dan het nu waard is.

Intern rendement

De interne rentemethode is een eenvoudigere variant van de netto contante waarde-methode. De internal rate of return-methode gebruikt een disconteringsvoet die de contante waarde van toekomstige kasstromen gelijk maakt aan nul. Deze benadering geeft een methode om de aantrekkelijkheid van verschillende projecten te vergelijken.

Het project met het hoogste rendement wint de wedstrijd. Het rendement van het winnende project moet echter ook hoger zijn dan het vereiste rendement van de investeerder. Als de investeerder zegt 12 procent rendement op zijn geld te willen ontvangen, en het winnende project heeft maar 9 procent, dan wordt het project afgewezen. De kapitaalkosten van de belegger zijn het minimaal aanvaardbare rendement bij gebruik van de interne rentemethode.

Geen enkele methode is waterdicht

Zoals u kunt zien, is geen van deze methoden op zichzelf volledig betrouwbaar. Ze hebben allemaal hun gebreken bij het maken van een intelligente analyse bij het evalueren van de waarde van verschillende projecten.

Een project met het hoogste interne rendement heeft mogelijk niet de beste netto contante waarde van toekomstige kasstromen. Een ander project kan een korte terugverdientijd hebben, maar het blijft kasstromen produceren nadat de terugverdientijd is afgelopen. Dit betekent dat al deze analysemethoden moeten worden gebruikt en dat investeringsbeslissingen met goed zakelijk inzicht moeten worden genomen.